פרטי האירוע

 

אשה -מחוללות 

יום שני | 24/06/19 | כ"א סיוון | 19:00

מופע סיום שנה של מחוללות - מרכז למחול יהודי 

המופע לנשים בלבד 

כל גיל חייב בכרטיס {החל מגיל 0} 

לא תותר הכנסת עגלות לאולם 

אנה הגיעו בזמן ! המאחרים יופנו ליציע 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים