תקנון רכישת /ביטול כרטיסים

תקנון שימוש ורכישה באתר האינטרנט

  1. כללי

      1.1 אתר האינטרנט www.arieltarbut.co.il (להלן - "האתר") נועד לתת מידע בקשר למופעים / מופעי מוזיקה / מופע בידור / הצגות תיאטרון / הצגות ילדים המוצגים בהיכל התרבות באריאל (להלן - "היכל התרבות"), לאפשר רכישת כרטיסי כניסה אליהם ורכישת מנויים          (להלן - "האירועים").

     1.2  האתר הינו בקניינה של החברה העירונית גוונים בע"מ  (ח.פ. 514701028) (להלן - "החברה").

     1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמשי האתר ועל כל רכישת מוצרים/כרטיסים שתתבצע על ידי המשתמשים באתר.

     1.4  גלישה באתר זה ו/או רכישת כרטיסים באמצעותו מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג לפיו קיימת סמכות חוקית למשתמש להסכים לתנאי שימוש אלה.

           ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה ו/או אינו מורשה להשתמש באתר, נדרש המשתמש להתנתק לאלתר מהאתר.

     1.5  עצם השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו.

     1.6  תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנקבה.

 2. אבטחת מידע

     1.1 האתר פועל בטכנולוגיית הצפנת מידע מתקדמת לפי פרוטוקול ssl הנהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר.

     1.2 הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח של החברה.

 3. זכויות יוצרים בתכנים

     1.1  התכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי הדין בישראל והינם קניינם של החברה ו/או צדדים שלישיים שנתנו לחברה הרשאה להשתמש בהם.

     1.2  יצירה מחדש, העתק, שעתוק, שכפול, הפצה, פרסום או אחסון של התוכן ללא הסמכה מראש ובכתב של החברה הינה אסורה.

     1.3  המשתמש אינו רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר.

     1.4  המשתמש מתחייב להשתמש באתר לפי הוראות כל דין. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

 4. שימוש במידע שיספק המשתמש במסגרת השימוש באתר

      4.1  השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרת שלהלן:

      4.1.1  ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות ומופעים המשווקים באתר.

      4.1.2  משלוח מידע ופרסומים לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

      4.1.3  יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

  5. אחריות החברה לקיום/ביצוע האירועים

      5.1  החברה אינה מארגנת או מפיקה את האירועים להם נמכרים כרטיסים באתר. כל פרסום שיעשה ע"י החברה באתר בקשר עם האירועים, לרבות, אך לא רק תיאור האירוע, זמן ומקום האירוע מחיר הכרטיס או המינוי השונים,אופן קבלת הכרטיסים והמינויים, אופן ביטול               רכישת הכרטיסים, אופן שינוי פרטי האירוע, וכד' - הינו מידע שהועבר לחברה ע"י צדדים שלישיים והחברה אינה אחראית על תקינותו. 

      5.2  החברה אינה אחראית לאיכות האירוע, תוכנו, טיבו, אורכו, ומועד תחילתו או סיומו.

      5.3  השימוש לאתר הינו בכפוף לכך שהחברה אינה אחראית למילוי חובותיהם של מארגני האירועים ועל משתמשי האתר לפנות במישרין למארגנים/מפיקים של האירועים השונים לגבי סוגיות הקשורות במימוש הכרטיסים.

 6. רכישת הכרטיסים/מנויים

     6.1 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. 

     6.2  מחיר כרטיס לאירוע / מחיר המנוי הינו המחיר המצויין באתר במועד ביצוע ההזמנה. 

     6.3  החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי טיפול בגין רכישת הכרטיסים באתר בנוסף ובנפרד ממחיר הכרטיסים. ככל שייגבו דמי טיפול כאמור, יוצג הסכום בבירור טרם אישור העסקה.

     6.4  טרם ביצוע ההזמנה לרכישת כרטיסים/מנויים על המשתמש להקליד פרטים שונים, כמפורט בהליך הרכישה, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ליצירת קשר, פרטי כרטיס אשראי שבידי המשתמש. פרטים שחובה למסור בעת  ההרשמה יסומנו כפריטי חובה והמשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את אותם הפרטים.

     6.5 הרכישה אפשרית באמצעות כרטיסי אשראי בלבד הניתנים לסליקה במערכות האתר. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. האתר מאפשר שימוש בכל כרטיסי האשראי למעט כרטיס דיינרס.

     6.6  רכישת הכרטיסים תתאפשר בתשלום אחד בלבד, מלבד רכישת מנוי.

     6.7. לא ניתן להחליף אמצעי תשלום או מספר תשלומים או סוג כרטיסים או סוג מופע או מספר כרטיסים או תאריך המופע או מקום הישיבה לאחר ביצוע ההזמנה.

     6.8 כל אדם הנכנס לאולם חייב בכרטיס.

     6.9  מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכות המחשבים של החברה. לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי יינתן אישור של החברה בדבר פרטי ההזמנה ואישור על הצלחת הרכישה, לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש בהליך הרכישה. כל והאישור לא התקבל        בתיבת הדוא"ל הנכנס על המשתמש לבדוק אם התקבל הדוא"ל בתיקיית "דואר זבל" או בתיקיות דומות. ככל והאישור לא נמצא ייתכן והוזנה כתובת דוא"ל שגויה, במקרה זה ניתן לפנות למזכירות המרכז הקהילתי/המחלקה בחברה האחראית על האירוע.

     6.10 תנאי לביצוע ההזמנה הינו כי הכרטיסים המוזמנים הינם במלאי של החברה. ככל והכרטיסים אינם במלאי תינתן על כך הודעה מתאימה על ידי החברה והרוכש מנוע מלבוא בכל טענה כלפי החברה.

     6.11 החברה תשמור את פרטי המשתמש וכתובת הדוא"ל שלו ורשאית לשלוח לרוכש הודעות שיווקיות, לרבות בדבר מכירת כרטיסים לאירועים שונים.

     6.12  האתר פועל באמצעות טכנולוגיית הצפנת מידע, השימוש בו מאובטח ובעל כרטיס האשראי מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו על ידי גורם בלתי מורשה.

     6.13 תצלומי/שרטוטי מקומות האירועים נועדו להמחשה בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה.

 7. איסוף הכרטיסים שהוזמנו.

     7.1  כרטיסים שיוזמנו באתר יימסרו לרוכש באחד האמצעים המפורטים להלן לפי הודעת החברה:

        7.1.1 הורדה ישירה למחשב.

        7.1.2 הורדה לאפליקציה בסמארטפון.

        7.1.3  איסוף בקופת היכל התרבות.

     7.2  בעת איסוף הכרטיסים בקופת היכל התרבות, יש להציג את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הזמנת הרכישה בצירוף תעודה מזהה - ללא הצגתם לא יימסרו הכרטיסים.

     7.3  איסוף כרטיסים שנרכשו בהנחת חייל/סטודנט/אזרח ותיק ייעשו אך ורק בקופת היכל התרבות ומותנים בהצגת תעודה מתאימה.

     7.4 שעות פעילות קופת היכל התרבות: ימים א' - ה' בשעות 09:00 - 17:00; יום שישי בשעות סגור ; האירועים -החל משעה לפני המופע ועד 15 דקות לאחר תחילת המופע.

 8. מינויים

     8.1  לאחר רכישת מנוי להיכל התרבות יימסרו לרוכש שם וסיסמא לאיזור האישי באתר.

     8.2  המנוי יכול לבצע באיזור האישי פעולות שונות של ניצול כרטיסי המנוי, חידוש המנוי, קבלת מבצעים והטבות, קבלת הודעות אישיות, ועוד.

    8.3 אובדן כרטיס מנוי (כרטיס פלסטיק) מחייב את המנוי להודיע להיכל התרבות באופן מיידי. כל שימוש בכרטיס מנוי שאבד יהיה באחריותו ועל חשבון בעל המנוי וזאת עד למתן הודעה על אובדן להיכל התרבות. הנפקת כרטיס מנוי חדש תיעשה בעלות בסך של 10 ש"ח. 

 9. ביטול אירועים/רכישה

    9.1 ככל ויבוטל אירוע לו נרכשו כרטיסים על ידי המשתמש, תודיע על כך החברה למשתמש ותשיב לו את כל הסכום ששולם באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה וזאת בתוך 14 ימים ממועד הביטול. ככל שהכרטיס נאסף ע"י המשתמש טרם הודעת הביטול - תבוצע השבת    הסכום בכפוף למסירת הכרטיס בקופת היכל התרבות. ככל והכרטיס טרם נאסף ע"י המשתמש טרם הודעת הביטול - יבוצע הזיכוי הכספי אוטומטית.

    9.2  ככל ונדחה האירוע, הכרטיסים שנרכשו על ידי המשתמש טובים אף למועד הנדחה. במקרה זה רשאי המשתמש לבטל את רכישת הכרטיסים ללא כל עלות בתוך 72 שעות ממועד הודעת הדחייה ולקבל החזר כספי בגינם כמפורט בסעיף ‎9.1 לעיל.

    9.3  המשתמש רשאי להגיש בקשה לביטול רכישת כרטיס / רכישת מנוי / ניצול כרטיס של מנוי קיים עד לא יאוחר מ-14 ימים ממועד ביצוע הרכישה/הזמנה, אך לא יתאפשר ביטול כרטיס ככל שמועד הצגת המופע הינה פחות מ-7 ימי עסקים ממועד הביטול.

    9.4 בקשה לביטול כאמור תוגש אך ורק בכתב ותפרט את פרטי הרכישה ומספר טלפון לחזרה ותחתם על ידי המשתמש הרוכש. הגשת הבקשה תיעשה באחת הדרכים להלן:

        9.4.1 משלוח דוא"ל לכתובת manui@arietarbut.co.il.

        9.4.2 משלוח פקס' ל- 03-9083350 

        9.4.3  משלוח דואר להיכל התרבות אריאל, העצמאות 5, אריאל. 

        כל פנייה טלפונית לא תחייב את החברה.

    9.5  ביטול ההזמנה ייעשה רק לאחר אישור טלפוני של נציג היכל התרבות עם המשתמש שביצע את ההזמנה.

    9.6  לא יתאפשר ביטול רכישת כרטיס / רכישת מנוי / ניצול כרטיס של מנוי קיים במקרים המפורטים להלן:

        9.6.1 כרטיסים שבמועד קבלת בקשת הביטול ע"י היכל התרבות כבר אינם משווקים לקהל הרחב.

        9.6.2 כרטיסים שנמכרים במסגרת מבצע הנחות.

        9.6.3  כרטיס שנאסף על ידי הרוכש.

        9.6.4  כרטיס בודד שהינו חלק מהזמנה של מספר כרטיסים.

    9.7  ביטול רכישת כרטיס / רכישת מנוי / ניצול כרטיס של מנוי קיים על פי בקשת המשתמש תחוייב בתשלום עמלת ביטול בסך של 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן - "דמי הביטול").

    9.8  השבת דמי הרכישה של הכרטיסים שבוטלו לבקשת המשתמש, יושבו לידיו באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה בקיזוז דמי הביטול, בתוך 14 ימים ממועד הביטול. רכישה במזומן בערב המופע אינה ניתנת לביטול.

    9.9 בקשה לביטול הרכישה מהווה הסכמה של המשתמש לקיזוז או תשלום דמי הביטול הנ"ל.

    9.10 השבת סכום הרכישה למשתמש בשל ביטול האירוע/ביטול רכישת הכרטיסים ייעשה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, למעט כרטיס מסוג חיוב מיידי. ככל ורכישת הכרטיסים נעשתה בקרדיט של חברת האשראי, בעל הכרטיס לא יזוכה בהחזר הריבית של חברת האשראי.

    9.11 בקשה לשינוי תנאי ההזמנה (כגון שינוי אמצעי תשלום או מספר תשלומים או סוג כרטיסים או סוג מופע או מספר כרטיסים או תאריך המופע או מקום הישיבה לאחר ביצוע ההזמנה), כמוה כבקשה לביטול ההזמנה ותשלום דמי הביטול המתחייבים מכך.

    9.12  החברה רשאית שלא לכבד ו/או לבטל ההזמנה בתוך 72 שעות ממועד ביצועה אם לדעת החברה, לפי שיקול דעתה, נעשתה ההזמנה בניגוד לתקנון זה ו/או בשגגה. הרוכש מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה במקרה ביטול בנסיבות אלה.

    9.13 הזמנת כרטיסים שלא שולמה על ידי הרוכש - תבוטל על ידי החברה באופן מיידי.

    9.14 אי הגעה למופע או איחור למופע אינו מזכה את המשתמש בזיכוי כספי. החברה לא תשיב לרוכש את כספי הרכישה בשל אי מימוש הכרטיסים במועד הנקוב עליהם.

    9.15  המאחרים למופע יופנו ליציע או למקומות אחרים שאינם המקומות המסומנים על הכרטיסים שאותם רכשו. 

 10. ברירת הדין

     הדין החל על פרשנות תקנון זה וכן על השימוש באתר הינו הדין התקף במדינת ישראל בלבד.

 11. סמכות שיפוט

   סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה וכן לשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים